Luk

Avanceret søgning 

Aktuel søgning

Område
Sæson
Produktlinje

Annuller

Farverige bede og blomsteranlæg på grønne arealer!

Brug blomsterløg effektivt på grønne arealer, der er uerstattelige og yder et særligt bidrag til kvaliteten, identiteten og den følelsesmæssige værdi af byen.

Planter i byen kan imødekomme forskellige sociale behov. Tilstedeværelsen af planter kan øge folks trivsel, mindske generne forårsaget af ekstrem nedbør og bidrage til en reduktion af varmestigninger. Det bidrager til byernes klimatiske tilpasning. Derudover hjælper planter med at skabe et attraktivt erhvervsklima, forbedre luftkvaliteten, sikre god biologisk mangfoldighed i byen og indfange CO2.

Valg af beplantning

Et generelt råd vedrørende valget af beplantningstype er, at den (bortset fra forvaltning tilpasset budget) skal passe ind i landskabsudviklingen i et byområde. Det drejer sig derfor om beplantningshøjde, farve og prydværdi, tilpasning til bygningerne osv. Verver Export tilbyder et stort antal blomsterløgsammensætninger, som skiller sig ud og kan bruges til forskellige situationer.

Vi kender hovedsageligt brugen af maskinplantede blomsterløg i form af lange, lige bånd - med eller uden zigzag - i rabatter langs veje. Det er dog muligt at gå mere arkitektonisk til værks med disse farvede bede/blomsteranlæg.

Rundkørsler

Rundkørsler kan fremstå med masser af farve om foråret vha. plantemaskine, så de senere på året kan inkluderes i den almindelige beskæringsplan. Dette i modsætning til et bånd, som du planter på adgangsveje til krydset, og om foråret skal du stadig slå rundt om det blomstrende bånd. Du sparer mindst 3 til 4 slåninger, og trafikanterne passerer glade din rundkørsel hver dag.

Afhængig af typen af blomsterløgsammensætning, du vælger at plante under græs/plæne, vil den forbikørende forestille sig at køre rundt mellem tulipanmarker i Holland.

 

Blomstereng i parken

Hidtil har bånd med en længde på en meter i en park langs gangstierne været det mest anvendte til maskinplantede blomsterløg. I mange tilfælde ville et godt valg have været at plante den samme mængde blomsterløg i et eller flere store bede eller blomsteranlæg. På den måde får man små blomsterenge, som får meget større opmærksomhed fra de gående end en lang og smal strimmel langs stien. Derudover kan du i mange tilfælde beplante et større område med den samme mængde blomsterløg, da antallet af blomsterløg i et stort blomsteranlæg/bede måske er mindre end i et bånd på blot 1 meters bredde. Altså en større visuel effekt med den samme mængde!

Undersøg sammen med Verver Export-rådgiveren en plan for fordeling af bede i din park, og markér smukke bede, evt. med en organisk form, hvad der kunne være smukt på et specifikt sted.

Nøgleplaceringer i dine livsrammer

Statuer og bygninger, der skiller sig ud i din by, får større opmærksomhed og interesse ved at placere dem i en blomstermark. På den måde undgår du delvis, at statuen, monumentet osv. går upåaktet hen under renovering etc. Lav evt. en sammensætning med blomsterfrø fra etårige og flerårige blomster for at fortsætte med at frembringe blomsterengeffekten om sommeren.