Luk

Avanceret søgning 

Aktuel søgning

Område
Sæson
Produktlinje

Annuller

Klimaforandringer & blomsterløg

Klimaforandringer

Drivhuseffekten, global opvarmning som følge af udledning af drivhusgasser, der i stigende grad forårsager ekstreme vejrforhold. Et år har vi skøjteløb på frosne kanaler i Holland i begyndelsen af marts, og året efter er foråret allerede gået i gang. Det har naturligvis konsekvenser for blomsterløgsbranchen, hvad enten det er hos producenten eller hos slutbrugeren. Vi kan reagere på klimaændringer ved at bruge blomsterløg med forskellige blomstringsperioder, forskellige krav til kulde og andre (mere "ekstreme") vækstforhold. Disse ændringer fører igen til andre behov ved anvendelse på grønne arealer, hvilket tillige indebærer svingende efterspørgsel hos Verver Export og producenter. Verver Export forvandler især den efterspørgsel til nye plantekoncepter.

Vital Dyrkning 2030

I visionen Vital Dyrkning tackler blomsterløgssektoren disse udfordringer ved at anvende bæredygtighed, teknologisk udvikling og biodiversitet. På grund af klimaændringer er dyrkningen af blomsterløg udsat for større risici. Producenterne står i stigende grad over for et ekstremt klima, oversvømmelser, tørke og tilsaltning. Det er i branchens interesse og dets ansvar at bidrage til at nå de klimamål, der er sat i Europa og Holland, i henhold til visionen (Vital Dyrkning 2030).

Nul energi

En måde at bidrage til dette mål er på energiområdet. Branchen har fastslået et mål om nul energi i 2030. I visionen er der givet et antal eksempler på at arbejde hen imod dette mål, såsom udvikling af nye teknikker, der trækker på sommervarmen til spidsbelastninger af energibehov ved tørring og konservering af blomsterløg; udvikling af innovative teknikker til tørring og opbevaring af blomsterløg, som reducerer energiforbruget; forbindelse til "smart grids" (intelligente el-netværk) i det område, hvor plantevirksomheder samarbejder med andre brugere af energi med henblik på smart energistyring.

Bæredygtig jordforvaltning

Bæredygtig jordforvaltning spiller også en vigtig rolle. Eksempler på anvendelser for at nå dette mål er biologiske pesticider og udviklingen af forebyggelses- og alarmsystemer, så sygdomsbekæmpelsen bliver meget mere målrettet.

Kilde: Duurzaam Bedrijfsleven (Medlemsblad for bæredygtige virksomheder)