Luk

Avanceret søgning 

Aktuel søgning

Område
Sæson
Produktlinje

Annuller

Biodiversitet: gør noget nu!

Med deres blanding af boligområder, erhvervsområder og grønne områder giver bycentrene mulighed for at opleve naturen direkte. Mange mennesker lærer om værdien og skønheden ved biodiversitet inden for bygrænserne. I byområderne er naturen helt i hænderne på skaberne, der agerer ud fra menneskelige behov. Biodiversitet skal være fundamentet for (by-) miljøet i en bestræbelse på at opretholde livskvaliteten for de kommende generationer. Vi skal handle nu!

 

Dem, der agerer for biodiversitet

Alle er nødt til at deltage for at kunne begrænse arealanvendelsen til et minimum via intelligent forøgelse af befolkningstætheden i bymidterne, skabe plads til at børnene kan mærke naturen, og udvikle bygninger, som belaster naturen mindre, samt vedligeholde grønne områder på en miljøvenlig måde. Som enkeltperson, virksomhed eller gruppering. Bliv aktiv!

Sammen for biodiversiteten

Verver Export har forskellige plantekoncepter, som kan implementeres og realiseres sammen med byer/kommuner, boligselskaber, kolonihaveforeninger, skoler, religiøse samfund eller virksomheder. Vi kan alle gøre noget for biodiversiteten i boligområderne.

1.       Ernæringsbank til insekter

Sæt tidligt blomstrende blomsterløg i rabatter m.m. og parker med Verver Export, og opret en ernæringsbank med pollen og nektar til mange insektarter.

En ideel måde for byer, kommuner, religiøse samfund og virksomheder til at bidrage til biodiversiteten i (by-) miljøet.

2.       Blomsterenge

Ved hjælp af blomsterløg gør du din blomstereng mere tiltrækkende for bier. Sent blomstrede blomsterløg bidrager til en fødekilde for bl.a. sommerfugle. Udviklingen og forvaltningen af en blomstereng går perfekt hånd-i-hånd med en beplantning af blomsterløg. Løsningen for byer, kommuner og landskabsarkitekter.

3.       BeeWise-kollier

Især til skoler og foreninger tilbyder vi en særlig lille pakke med blomsterløg, som tiltrækker insekter. Disse pakker er velegnede til særlige tiltag, som kan henlede opmærksomheden på dette tema, og eventuelt til at indsamle donationer. Perfekt til skoler og foreninger - eller en virksomhed, der fejrer et jubilæum.